Eny Service

Service

ENY Service Ab är ett företag i Sibbo som erbjuder skärgårdsservice. Företaget är specialiserat inom brunnsborrning, brunnsservice och vattenrengöringsverk i skärgården.

Brunnsborrning

Brunnsborrning och service av borrbrunnar i skärgården hör till vårt kärnområde. Service erbjuds också på fastland.

Vattenrengörning

ENY Service Ab säljer, installerar och utför service på vattenrengöringsverk av märket EMPRO 100. Vi utför nyckelfärdiga installationer, vid behov också inkl. skyddsbyggnad.

Skeppartjänster

Vi erbjuder skeppartjänster med behörighetsbrev för skeppare i inrikes fart. Dessutom kan vi utföra pråmtransporter på upp till 45 ton.

Brunnsborrning

Brunnsborrning och service av borrbrunnar i skärgården hör till vårt kärnområde. Service erbjuds också på fastland.

Visste du att en borrbrun behöver tvättas minst vart femte år för att säkra god vattenkvalitet?

Vi utför även installation av pumpar, vintertömningsutrustning och tryck-kärl

Vattenrengörning

ENY Service Ab säljer, installerar och utför service på vattenreningsverk av märket EMPRO 100. Vi utför nyckelfärdiga installationer, vid behov också inkl. skyddsbyggnad. EMPRO 100 är en finlänsk innovation som gör naturens vatten drickbart med hjälp av omvänd osmos, helt kemikaliefritt. www.juomavettameresta.fi

Skeppartjänster

Vi erbjuder skeppartjänster med behörighetsbrev för skeppare i inrikes fart. Således kan kaptenen fungera som befäl på fartyg i inrikestrafik med en bruttodräktighet på under 500. Vår kapten har de senaste åren tjänstgjort som kapten på m/s J.L. Runeberg.

Dessutom kan vi utföra pråmtransporter på upp till 45 ton.

Kontakt uppgifter

ENY SERVICE
Esa Nyman
Tel: +358 50 552 2518
nymanservice@gmail.com